Andrzej Maciej Łubowski
 
Andrzej Maciej Łubowski
profesor sztuk plastycznych
Urodził się w 1946 roku w Poznaniu. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ukończył dyplomem z malarstwa w 1971 roku w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. 
Po ukończeniu studiów wrócił do Poznania i rozpoczął aktywną działalność 
artystyczno - zawodową.
 
Zorganizował ok.45 wystaw indywidualnych w zakresie malarstwa  i brał udział w wielu 
wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Jego prace są w wielu zbiorach muzealnych m.in. w Kolekcji XX i XXI wieku w Muzeum Sztuki Łodzi. Od 1972 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastycznych, pełnił w jego władzach wiele funkcji. W latach 1993-1999 był prezesem Okręgu Poznańskiego ZPAP, a w tatach 1999-2002 wiceprezesem Zarządu Głównego ZPAP. Od czerwca 2006 roku ponownie jest prezesem Okręgu Poznańskiego ZPAP. W latach 1993-2006 pracował jako pedagog w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis, gdzie w latach 2000-2006 był prorektorem. Obecnie jest profesorem zwyczajnym oraz dziekanem Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Od 2009 r. pracuje także w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. W 2010 r. został laureatem Medalu Gloria Artis.


a.lubowski@wsus.poznan.plmailto:a.lubowski@wsus.poznan.plshapeimage_2_link_0